← Overzicht

Proud to be made

Het gros van de textiele afvalberg bestaat uit onrecycleerbaar materiaal. Een mix van vezels die moeilijk recycleerbaar is of waarvan de kost voor het scheiden te hoog is. Aan de hand van vindingrijke manipulaties zoals coaten en lasercutten ontstaat een materiaal dat kan gebruikt worden als alternatief voor leer. Via eenvoudige assemblage wordt een kleinschalige productie opgezet bij de partners in de maatwerkbedrijven. Projectleider Helena De Smet organiseert samen met de partners leermomenten voor doelgroepmedewerkers en zet een prachtige reeks accessoires op de markt. Terecht PROUD TO BE MADE.

Volg ons op instagram met #proudtobemade