← Overzicht

Hervorming van de industrie: Hoe kunnen we andere pruductieprocessen designen?

Met How to connect the knots? trachten we het industriele proces te herontwerpen met een meer duurzame, lokale en sociale productie tot gevolg. Zo is Knotfactory bijvoorbeeld een cluster van lokale en unieke productieplekken op het snijvlak van de bio- en sociale economie. Dit moet een voorbeeld zijn van een haalbaar, schaalbaar en duurzame model voor lokale productie in Vlaanderen en zo een systeeminnovatie aanzwengelen. Knotfactory is een concept van Timelab en is gebaseerd op Knotplex, een vezelplaat en een koord uit Japanse Duizendknoop, Knottex. Het project kent haar oorsprong in het Niets is Verloren project waar kunstenaar Lisa Ma de burger liet kennismaken met alle biologische grondstoffen die omwille van natuurbehoud worden vernietigd. De Japanse Duizendknoop en Canadese Gans zijn hier exemplarisch. Kunstenaar Wendy Van Weynsberghe en ontwerper Helena De Smet onderzochten in het kader van Innovatieve Partnerprojecten Vlaanderen de mogelijkheden van de plant in een interactieve textiel installatie. Lies Van Assche en Doek vzw bevragen de dekolonisatiestrategie en zetten het project en product in een transculturele context.
Dankzij de steun van KBS en Vlaio Innovatiesteun kan dit artistieke project doorwerken in de sociale en circulaire economie. Het ontwikkelingstraject (2020-2022) biedt de kans om de design principes en het managementmodel voor een lokale decentrale bio-economie in kaart te brengen en om te zetten tot een werkbaar model voor de sociale economie.

Uit het archief halen we projecten als HAP, een haalbaarheidsstudie in samenwerking met het bedrijf Rooffood en ontwerper Karen Van der Perre, waarbij de laatste kilometer van de logistieke keten wordt hertekend of het bouwen van een Recyclage machine voor plastic voor 3D printing. Het ontwerpen van een schoen die je op maat ter plekke maakt, dat is Another Shoe van Eugenia Morpugo of het ontwerpen van hackbare huishoudtoestellen zoals deze van Jesse Howard met Hacking Households. Dit zijn allemaal voorbeelden van projecten waarbij we door slimme samenwerkingen en een systemische aanpak de problematiek van inefficiente industrialisatie blootleggen.

 

Documenten

Volg ons op instagram met #knotplex