Labo's

Materialenlab

Door op zoek te gaan naar circulaire materialen en technieken voor lokale productie, verwerking en hergebruik willen we makers ondersteunen in een duurzame toekomst. Knotplex is een vezelplaat op basis van Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot. Deze plant is schadelijk voor infrastructuur en ecosystemen, ze woekert in heel Europa en is onderworpen aan een uitroeiingsprogramma met strenge richtlijnen. Zo gebruiken we een lokale grondstof en dragen we bij aan de verweking van het restmateriaal. Het concept is ontsproten uit de vaststelling dat in ons lab veel houten platen worden versneden om prototypes en functionele voorwerpen te maken. Hierdoor houden we ook veel afval over en daarom willen we een product ontwikkelen dat lokaal geproduceerd, gerecycleerd en gecomposteerd kan worden.
Materialenlab

Makerslab

Samen maken versterkt. Of het nu gaat over het oprichten van een zaak, een hobbyproject of een gemeenschapsproject, alle makers kennen het gevoel van vast te lopen in het creatieproces. Een open en gedeeld labo met de nodige machines om te prototypen, gedeelde kennis en een open houding van de makers zelf, leidt tot de meest innovatieve en inventieve alternatieven voor wat zij anders willen zien in hun stad en wereld.
makerslab

Texlab

De textielindustrie is van de meest belastende op mens en planeet. Ontwerpers en deskundigen in materialen en technieken onderzoeken ambachten uit het verleden en uit andere culturen en herdenken deze naar open source instrumenten voor een brede groep gebruikers. Zij zetten zo een prototype op voor nieuwe lokale en betaalbare productie en kennisontwikkeling.
Textiellab

De Buren van De Schuur

De Schuur is open voor de buurt. Een netwerk van buren organiseert en is aanspreekpunt voor mensen uit de buurt.
buren van De Schuur

A residency is not a service

Since its start in 2010, Timelab works with artists in residency combined with a local makers lab community. Velocity, distance, culture, tempo, practice, language, motivation and goal-orientation were tensions brought to the surface over the past 7 years. These tensions were the driver to set up a recurrent reflection with affiliated artists.   Issue of ownership, livelihood, art institution and production topics for discussions. What would art as a commons look like today? What would be the effect on the individual, the network, the value system and the institution? Despite the complex exercise, within these moments of reflection the roots of a new approach are taking hold. Inspired by the work of Michel Bauwens in Gent in 2017, a group of artists started a trajectory of reflection about what the residency could be within the commons and how this could be brought into practice in Timelab and elsewhere. A guiding principle that we would later describe as the contributive logic became the roots of a new perspective. Every year, a sprint reflects on the past year of the organisation and defines questions and issues to be addressed in the future work. It is organised in a collective way by the group of affiliated artists. Besides the in-depth debates, participants to this Sprint sessions produce transferable knowledge and tools for Timelab and partner organisations dealing with the same issues on how to make our research and residency places more sustainable?
Sprinting

School of Commons

Het hoeft geen betoog dat de stad waarin we leven onder druk staat. We hebben nood aan een andere aanpak met het oog een verandering op systemisch niveau. Dit gebeurt niet over één nacht maar vraagt experiment en de ontwikkeling van kennis en een nieuw discours. Kunnen we ons laten inspireren door de commons? Daarom verenigen de coaches van de School of Commons zich om initiatieven de begeleiden in hun commonstransitie.
School of Commons

Timelab bouwt De Schuur

Na experimenteren met tijdelijke en permanente invulling van complexe publieke gebouwen bouwen we bij Timelab een nieuwe plek in de stad. Deze voormalige brownfield biedt 1800 M2 open en gedeelde ruimte vlakbij Gent-Dampoort Station. Vanuit de kritische artistieke praktijk van Timelab vzw ontwikkelt deze plek zich als experimentele ruimte voor nieuwe economie en lokale productie gebaseerd op internationale kennis en netwerken. Concreet komen er 5 labo's, namelijk het open Makerslab, experimentele Energielab, laagdrempelige Textiellab, productiegerichte Materialenlab en show room Waterlab. Daarnaast vormt de ruimte het actieterrein van een groeiend internationaal netwerk van kunstenaars (sprinters) en coaches in Commonstransitie (School of Commmons). Tot slot delen we de ruimte met partnerorganisaties Stadslabo cvba, Muntuit vzw en P2P foundation.

Andere projecten van Timelab

NEST

Meer dan 70 initiatiefnemers verzamelen zich in de oude stadsbibliotheek in Gent. Samen schrijven zij van 1 mei tot 31 december 2017 het programma voor de tijdelijke invulling. Samen zijn zij : NEST. NEST is een oefening in organisatiemodellen voor tijdelijk en permanent gebruik van gedeelde infrastructuur.

adem

"De aanpak van Timelab laat zien dat laagdrempelig en experimenteel gewerkt kan worden rond een van de belangrijkste uitdagingen bij het materialenbeheer (omgang met plastics) in combinatie met 3D-printen." - Elmar Willems (OVAM) Korte keten, we kennen het vooral uit de landbouw. Denk maar aan de promotie van streekproducten en verkoop en verwerking van kleine eigen opbrengsten dicht bij de deur. Maar wat als we de principes van korte keten zouden toepassen in de afvalverwerking en reparatie? De extrusie van zelf gerecycleerd plastic op huishoudelijk niveau werd wereldwijd nog niet gerealiseerd. Met dit co-creatie project bouwen we een machine die eenvoudig te reproduceren, betaalbaar en toegankelijk is. Deze machine zet eigen (shampoo)flessen om naar filament voor de zelfbouw 3D printer. Vervolgens gaan we samen met reparateurs en ontwerpers naar de mogelijkheden en noden van reparatie met 3D printing. Het resultaat is niet alleen een nieuwe machine, maar ook een Eerste-hulp-bij-ontwerp kit en een reeks opleidingen in 3D tekenen en printen. Een project van Timelab in samenwerking met OVAM, Ecover, Flanders Plastic Vision, Kringwinkel Kust

Recyclebot

Sports for everyone

Gender, seksualiteit, kickertafel - een workshop Sports for everyone is een workshop voor jongeren over (homo)seksualiteit en gender, gestoeld om de makersspirit van Timelab en geïnspireerd door de wereld van de sport. Aan de hand van een initiatie 3D printing en lasercutting worden seksualiteit en gender thema's met veel schakeringen. Dit project is een initiatief van Timelab samen met de Kroatisch kunstenaar Zeljko Blace, Stad Gent (departement gelijke kansen), WelJongNietHetero, Intercultureel Netwerk Gent, KAA Gent Community en Cavaria en ontstond als resultaat uit het initiële kunstwerk Football for everyone waar de kickertafel als instrument voor individuele expressie en diversiteit symbool staat. Football for everyone: diversiteit prototypen Zeljko Blace stelt normen en conventies in vraag. Door symbolen en regels uit de sportwereld te ‘vervreemden’ wil hij genderstereotypen bevragen en het maatschappelijk debat over de positie van minderheden aangaan. Samen met de makers van Timelab ontwerpt Zeljko objecten die symbool staan voor de ‘Queering of Sports’. Een kickertafel als symbool voor diversiteit, openheid en samenwerking. De figuurtjes zijn a-typische voetbalfiguren die ongewone verhalen vertellen uit de voetbalwereld van vroeger en nu. Zo speelde de eerste zwarte voetballer in België bij AAGent in 1957, was er een damesploeg in Québec die aanvankelijk niet met sluier op het veld mocht verschijnen en outte recent een homo-koppel zich in het profvoetbal voor mannen. Zeljko Blace is dit jaar te gast in Timelab. Hij bekijkt de sportwereld als een ideaal laboratorium voor sociale, politieke en culturele verandering. Een toernooi PinkPong met zelfontworpen regels? Initiatielessen synchroonzwemmen voor vrouwen én mannen? Een a-typische kickertafel met diverse voetbalfiguren? De kickertafel werd gemaakt in Timelab in samenwerking met lokale makers. De standaard, in serie geproduceerde figuurtjes worden vervangen door a-typische voetbalfiguren. Bijvoorbeeld handgemaakte en ge3Dprinte figuurtjes die unieke verhalen in de tafel brengen. Het ganse maakproces wordt gedeeld, iedereen wordt mee-eigenaar van het werk. De tafel blijft evolueren en ook na de lancering kunnen er nieuwe figuurtjes worden gecreëerd en gedeeld. De tafel werd gemaakt in Timelab door Mikail Milissen, Tilde Potoms, Rik Potoms, Barbara Vackier, Tiny Coopman, Yves Marquillie, Tom De Meester, Wim Beelaert, Annelien Vermeir, Caroline Vincart, Isabel Allaert, Thibault Verougstraete, Jason Hall en Zeljko Blace. Zeljko nodigde de Britse Jason Hall (Brighton, UK) uit naar Gent. Jason Hall is kunstenaar, ambachtsman en co-founder van The Justin Campaign, de meest prominente anti-homohaat campagne in de voetbalwereld. Jason produceerde verschillende werken rond het thema, onder meer een herwerkte voetbaltafel als een kunstwerk. Football for everyone - Prototyping diversity werd gelanceerd op 25 november 2013 bij KAA Gent. in samenwerking met FAREnetwork en Voetbal in de stad

RSL op post

Stel je eens voor: Een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waarin bewoners zelf richting geven aan de toekomst van de hun gedeelde plek. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten vormen de humus voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie. Steeds in beweging en open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. #rsl op post. Samen op post.

CCSC

In order to counter the challenges of reducing social resources, ageing population, social polarisation and urbanisation of European cities and regions, it is necessary to develop cooperation and joint creation between individual sectors. Cultural and Creative Spaces and Cities (2018-2021), is a policy project co-funded by the Creative Europe programme of the EU. It brings together a consortium of ten organisations led by TEH and aims to prove how creativity, participatory processes and co-design of public policies can transform public spaces and cities.

Makerspace for Inclusion

The project aims to promote makerspaces as a mean to foster social inclusion of young people. Makerspaces provide an environment where youth can experiment, make, and tinker safely, securely and comfortably. Activities involving youth and taking place in makerspaces shall be conducive to young people developing a set of soft skills contributing to their social and psychological re-engagement. In a makerspace setting, youth can boost their self-confidence, foster a team work spirit, develop a sense of agency, ability to effectively communicate thoughts and feelings, develop listening and cooperation skills, and the ability to compromise, as well as creativity, persistence and social responsibility.