← Partners

Timelab

Timelab is een kunstenorganisatie voor praktijkonderzoeken in de stedelijke context. Het centrale onderzoeksthema is de stad, leefbaarheid en welzijn. Kunstenaars onderzoeken thema’s zoals levensonderhoud, autonomie, stadsontwikkeling, diversiteit, open kennis, nieuwe economie, waardering, commons, vermogen en gelijkwaardigheid. Timelab zet dit om in reële experimenten en dialoog met andere sectoren.