← Mensen

Patty Jansen

Staff and Exhibition Guide

De Nederlandse Patty Jansen heeft een achtergrond in design en kunstgeschiedenis. In haar onderzoek en praktijk, streeft ze ernaar om het concept van collectief geheugen (meestal verbonden met traumatische gebeurtenissen) te representeren vanuit verschillende perspectieven. In haar recente onderzoek “Networked Collective Memory” staat haar verkenning van collectieve herinnering in complexe, digitale ruimtes centraal door de productie van een visuele herdenking te benaderen. Zo is Jansen zeer begaan met het verleden, heden en de toekomst als concepten van tijd en hoe over deze termen onderhandeld wordt, hoe ze belichaamd en ervaren worden.