Agenda

Onder de noemer De Kunst van het Samenleven organiseren we samen met een groep buren en partnerorganisaties tal van activiteiten, zoals debatten, buurtbijeenkomsten, screenings, vieringen en ontmoetingen.
Er staat niets in de agenda voor de opgegeven filters.