Agenda

Leren in een makers omgeving heeft veel troeven. Echter ook veel uitdagingen. Door onderzoek te doen naar inclusieve makerscommunity's, naar vormen van lesmateriaal en evaluatieinstrumenten trachten we kennis te ontwikkelen en delen voor STEAM formeel, niet- en non-formeel leren.
Er staat niets in de agenda voor de opgegeven filters.