← Agenda

dinsdag
19 jun

[kick-off] School of Commons - Hoe stadscommoners leren van elkaar

kick-off
9:30 - 12:30
Gratis

Wat maakt een stedelijke commons, van stadslandbouw tot huisvesting, succesvol of niet? De School of Commons brengt theorie en praktijk samen via een vernetwerkte structuur van coaches, changemakers en lokale projecten. Uitwisseling en inzichtelijk maken van methodes en instrumenten vergroten zo de slaagkansen van tal van stedelijke projecten. Dat is het doel van de School of Commons. 

Hoe gaan we te werk?

Door naar hulpbronnen te kijken als gedeelde hulpbronnen (#bronnen),
door concepten in cocreatie vorm te geven (#dromen),
door samen te #organiseren,
door handson te werk te gaan (#maken) en
een gedeelde #identiteit te bouwen;
door op zoek te gaan naar een kritische reflectie (#disruptie)
om zo tot systemische #transformatie te komen,
waarbij een #open einde ervoor zorgt dat kan verder gebouwd worden aan de regeneratie van de stad. 

#bronnen - #dromen - #organiseren - #maken - #disruptie - #transformatie - #open einde

Ieder van deze 8 patronen wordt ontwikkeld door een leadcoach aan de hand van een eigen open instrument. De samenwerking tussen de 8 coaches zorgt voor een sterke basis van tools die bijdragen aan commoning. Zij krijgen het label van School of Commons-coach en bieden zo samen een volledig coachingpakket aan. Dankzij hun bijdrage aan het handboek en het online lesmateriaal co-creëren zij mee het lessenpakket voor de School. Ieder jaar testen zij samen hun aanbod aan de hand van een open aanbod van 10 weken avondonderwijs. 

Oproep

Met de kick off van de School of Commons op 19 juni gaan we op zoek naar deze 8 coaches. We ontmoeten elkaar en lichten het voortraject toe.  Om deel te nemen aan dit event en zo mogelijks kandidaat te worden voor leadcoach of coach in de School of Commons, schrijf je in met een motivatie via onderstaande link. 

Fasering van het hele traject 2018 tot 2020

Fase 1 loopt tot maart 2019 : stellen we de kerngroep coaches samen en bepalen we het afsprakenkader en manier van werken.

Fase 2 van januari 2019 tot juni 2019 :  is gericht op het ontwikkelen van de lespakketten en bijhorende evaluatiecriteria

Fase 3 van april tot augustus 19 starten we communicatie en verkoop van de eerste reeks in open aanbod

Fase 4 september 19 tot eind januari 20 doorlopen we het open aanbod en evalueren we de aanpak

Fase 5 van feb tot juni 20 maken we het opschalingsmodel waarbij de School verzelfstandigt.

De School of Commons wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid - Circulaire stad 

in Samenwerking met P2P foundation en Howest
 

kick-off
9:30 - 12:30
Gratis