← Agenda

zaterdag
3 mrt

[workshop] droomsessie Ruimte #2

workshop methode
14:00 - 18:00
Gratis

Situering

Het pand gelegen in de Kogelstraat 34 te 9000 Gent is sinds 1 januari 2018 onder een erfpacht verworven door Timelab vzw. Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent wordt het mogelijk om in de komende 2 jaar het pand met een oppervlakte van 1800 M2 klaar te maken voor een permanente invulling met verschillende partners. Met de steun van de Vlaamse Bouwmeester maakt dit project deel uit van het pilootproject Terug In Omloop. Naast regisseur Jan Leyssens zal ook resident Daniela Dossi de komende 2 jaren het proces mee begeleiden. Daarenboven werd RUIMTE ook geselecteerd door IABR, de internationale architectuur biënnale te Rotterdam.

Voor het co-creatie proces om de invulling van het volledige gebouw te definiëren baseren we ons op de expertise die zowel bij de opzet van Nest als in het project RSL Op Post opgebouwd werd, aangevuld met kennis van het ontwerpproces en businessmodel development workshops en onderzoek omtrent commoning, circulaire economie en transitiedenken.

Hieronder wordt het proces in zijn geheel voorgesteld. Zowel het inhoudelijke traject als een eerste tijdslijn werd opgemaakt.

proces

Binnen het ontwerpproces definiëren we twee grote delen die telkens 2 overkoepelende fases kennen:

 1. Designing the right thing
  1. Discover (research)
  2. Define (synthesis)

 

 1. Desiging things right
  1. Develop (ideation)
  2. Deliver (implementation)

Voor het co-creatie proces binnen het pilootproject maken we gebruik van dezelfde structuur om afwisselend convergerend en divergerend uiteindelijk te komen tot een solide, geteste en doordachte invulling die meteen bij oplevering van het gerenoveerde pand van start kan gaan.

 

 1. Designing the right thing

Discover (research)

Vrijdag 23 februari 2018 – om 10u-15u

Zaterdag 3 maart 2018 – 14u-18u

Vrijdag 9 maart 2018 – 17u-21u

Ontdek het gebouw en het project RUIMTE. Wat zijn de troeven en wat zijn de noden van de buurt/stad/sector? Samen met een brede groep mensen, professionals, buren, collega’s, makers en denkers verbeelden we hoe deze plek eruit kan zien. Samen maken we een droombeeld voor de plek in de toekomst.

 

 1. Toelichting

 

Frederique Hermans, Architect A2O, ontwerpteam Ruimte vertelt je meer over de kracht van industrieel erfgoed in de stad.

Jan Leyssens, regisseur Ruimte vertelt meer over de timing en de opdracht binnen het pilootproject Terug in Omloop

Evi Swinnen, coordinator Timelab schetst het doel en de aanpak van het traject van co-creatie en de waarde van commons

 

 1. Workshop

 

Na de korte toelichting volgt een brainstorm co-creatie sessie onder leiding van Jan Leyssens

 

Define (synthesis)

Vrijdag 30 maart 2018 – 10u-17u

Een verdiepende workshop waarbij we op zoek gaan naar de kracht van iedere partner en naar hoe deze samen komt in de gedeelde droom. Iedereen die een concreet engagement in RUIMTE ambieert kan hieraan deelnemen. Aan de hand van het klaverblad model gaan we op zoek naar de gemeenschappelijke grond waarop we kunnen bouwen.

 

 1. Desiging things right

 

Develop (ideation)

 

Typologie definiëren: Begeleiding aan de hand van het klaverblad in het definieren van het aanbod door de partners

In deze rol wordt ook al nagedacht over hoeveelheid ruimte nodig is, wat de impact op het geheel is, wat is de basis van verdienmodel, … .

Puzzel leggen: Adhv alles wat naar voren komt wordt de puzzel gelegd en de common ground of gedeelde ruimte voor het geheel bepaald

Businessmodel development (micro en macro) + organisatiestructuur: Voortbouwend uit de overgebleven ideeën en initiatieven wordt initieel een overkoepelende organisatiestructuur en businessmodel ontwikkeld. Nadien wordt ook voor de verschillende initiatieven in een co-creatie sessie (1 groepssessie + individuele feedback) een business model uitgebouwd.

 

Deliver (implementation)

 

Prototype, test, iterate: Door slim te linken aan kansen in pop-up, tijdelijke invullingen, festivals ed. worden de verschillende modellen al in real life getest en gefinetuned. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen al kan starten voor het gebouw volledig opgeleverd werd. Via evenementen kan ook de onderlinge samenwerking, communicatie en organisatie structuur verder scherp gesteld worden.

Final Feedback + Finetuning businessmodellen: In de zomer van 2019 worden de verschillende leerlessen bij elkaar gelegd en wordt er een geüpdate versie van zowel de micro-modellen als het macro-model uitgewerkt. Na deze sessies wordt er gewerkt richting oplevering en opstart begin 2020.

 

Timeline

 

Februari: Opstarten communicatie

Maart: 3 rondleidingen en brainstorm sessies

Eind maart: Concretiseren overkoepelend droombeeld

April: Specifieke rol definiëren

Begin mei: puzzel leggen

Midden mei – midden juni: Business model development en organisatiestructuur

Juli 2018 – juli 2019: Prototyping, testing, iterating

Juli 2019 – september 2019: Finaliseren business model

September 2019 – december 2019: Opstarten en oplevering gebouw

workshop methode
14:00 - 18:00
Gratis