← Agenda

woensdag
11 okt

[debat] Spatial Series #4: space and social transformation

debat
20:00 - 21:00
Gratis

Space and social transformation

Hoe ontwerp je een fysieke locatie waarvan de invulling per definitie tijdelijk is? Hoe kan een ruimte ondersteunend werken in het vormgeven van een context waaruit projecten binnen sociale bewegingen zoals (sociale) netwerken, community’s, peer-to-peer en gedeeld eigenaarschap ontstaan? Welke basisvoorwaarden zijn er nodig? Hoeveel vrijheid geef je aan toevallige passanten? Wanneer is open té open en werkt het verlammend?

Wat we denken, en hoe we denken wordt continu beïnvloed door hoe we de ruimtes, producten en materialen waarmee we in contact komen, ontwerpen. Is het mogelijk om een ruimte zo te ontwerpen zodat ze bepaalde socio-maatschappelijke veranderingen zoals nieuwe vormen van activisme, ondernemerschap, burgerschap en openheid ondersteunt of zelfs versnelt?

Aan de hand van concrete cases laat Jan Leyssens zien hoe ruimte gedrag beïnvloedt, om nadien met het publiek in dialoog te gaan om uit te zoeken hoe Timelab vanuit haar tijdelijkheid en waardenkader moet worden vormgegeven.

ism Archipel vzw 

Spreker: Jan Leyssens*

* BIO Jan: Jan Leyssens is een designer en ondernemer die overtuigd is dat het onmogelijk is om van duurzaamheid een positief verhaal te maken als de hoofdfocus op negatieve impact ligt. Als ontwerper is hij altijd op zoek naar de overlappingen tussen activisme en ondernemerschap, technologie en samenleving.

Spatial Series: is een reeks debatten over architectuur als metafoor voor sociale transformatie. Over infrastructuur als een vorm van disectonomie van de oude norm. Over bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur. De lezingenreeks vindt plaats i.h.k.v. een bouwproject genaamd 33 years of space (33yearsofspace.org). Een samenwerking met Archipel vzw.

33 years of space: is een bouwprotocol voor een samenleving in beweging. Het protocol omschrijft een programma dat kan groeien en inkrimpen volgens relatieve grootorde.

We vertrekken van deze formule:

8% ontmoeting- en coworking ruimte
25% prototyping lab
8% productieatelier 
16% common ground
16% ateliers voor partners
verbonden door 27% tussenruimte.

meer hierover, zie: 33yearsofspace.org 

 

debat
20:00 - 21:00
Gratis