← Agenda

donderdag
3 dec

Commons in Brussels: Commons en cultuur (Online)

debat
19:00 - 21:30
Gratis

Een gespreksavond met o.a. Irene Favero (EACEA, Europese Commissie, Culture & Démocratie), Simon Van Schuylenbergh (Artist Commons), Evi Swinnen (Timelab Gent), Laurence Rassel (École de Recherce Graphique) en het publiek.

Commons in Brussels: 5 online gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 via livestream.

SCHRIJF IN

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas...

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?

Tijdens 5 avonden gaan we in gesprek met burgerinitiatieven die hun ervaringen delen, met experten die grotere verbanden zien en met het publiek dat nieuwsgierige en kritische vragen mag afvuren.

Een initiatief van Bral, Brussels Academy, Oikos, UPV, Culture & Démocratie, Masereelfonds en Muntpunt.

-

Commons in Brussels: Commons and culture

Who manages and curates the city’s cultural meeting places? What role is assigned to the visitors? Are they visitors, consumers, users, participants or also creators? Which commons practices are currently emerging in the Brussels cultural and artistic sphere?

A discussion evening with, among others, Irene Favero (EACEA, European Commission, Culture & Démocratie), Simon Van Schuylenbergh (Artist Commons), Evi Swinnen (Timelab Gent), Laurence Rassel (École de Recherce Graphique) and the general public.

Commons in Brussels: 5 online discussion evenings, 5 Thursdays in a row. Follow the sessions by livestream. We start at 19:00.

REGISTER

They’re popping up everywhere. Particularly in towns and cities. And especially in Brussels. Commons! An English term that refers to a group of people who collaborate on some predefined ‘common good’. That common ‘good’ could be anything: collective compost heaps, communal vegetable gardens, material banks, savings banks etc.

Commons appear to be used for more than just communal leisure activities. Indeed, commons enable citizens to take control of society. Commons consequently position themselves alongside public and private sector initiatives.

Can specific citizens' initiatives truly make a big impact?

During the 5 discussion evenings, we’ll talk to citizens' initiatives that are keen to share their experiences, experts who understand the wider context and the general public who will have the opportunity to ask critical and probing questions.

An initiative from Bral, Brussels Academy, Oikos, UPV, Culture & Démocratie, Masereelfonds en Muntpunt.

debat
19:00 - 21:30