De Schuur is:
_een vrije ruimte_

De Schuur is een nieuwe plek in Gent. In dit stedelijk laboratorium kijken we achter en tussen systemen. We maken ruimte voor constructieve praktijk, lokale initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de zachte globale beweging naar een positieve, productieve en duurzame stad. De Schuur is een project van Timelab.

De Schuur is een onafhankelijk non-profit initiatief dat wil inspireren, positieve (inter)actie uitlokken, en ruimte maken voor concrete experimenten.

In de Schuur vind je verschillende labo's. Onderling verbonden door een gedeelde droom, circulaire energiestromen en tal van onderlinge uitwisseling.

Timelab is de oprichter van De Schuur en faciliteert en draagt zorg voor de ontwikkeling en bewegingen. De Schuur is een praktijk onderzoek van Timelab naar de mogelijkheden van stadsontwikkeling, brownfields en wijkwerk voor een productieve en duurzame stad.

Daarnaast huizen nog 3 andere organisaties in het pand: P2P foundation, Muntuit en Stadslabo cvba.

De Schuur is an independent non-profit initiative that seeks to inspire, foster positive (inter)action, and give room to practical experiments.

To achieve this, we are developing a new space in the city of Ghent.
In this urban laboratory, we peer between and beyond systems. We enable constructive experiments, local ingenuity and activities that contribute to the soft global movement towards a more positive and sustainable city.